PHP Là Gì? Viết Chương Trình PHP Đầu Tiên

PHP là gì? Viết chương trình PHP đầu tiên

Kiến Thức 02-07-2021 by nguyenvancung

PHP là gì?

PHP là một ngôn ngữ lập trình phía máy chủ, được sử dụng để phát triển các trang web tĩnh hoặc trang web động hoặc các ứng dụng web khác. PHP viết tắt của Hypertext Pre-processor và trước đó là viết tắt của Personal Home Pages.

php là gì

PHP là gì?

Cách tệp lệnh PHP chỉ có thể được đọc và thông dịch trên một máy chủ đã cài đặt PHP.

Về phía máy khách thì chỉ cần trình duyệt web là có thể truy cập.

Tệp PHP chưa các thẻ PHP và đuôi tệp thì là .php

Ngôn ngữ kịch bản (Scripting) là gì?

Là tập hợp các lệnh lập trình được thông dịch ngay trong thời gian chạy, các lệnh thường được nhúng vào các môi trường phần mềm khác nhau.

Mục đích của Script là đảm bảo việc nâng cao hiệu suất hoặc thực hiện các hành động cho một ứng dụng, các tập lệnh phía máy chủ được thông dịch trên máy chủ còn các tập lệnh phía máy khách được ứng dụng trên máy khách thông dịch.

PHP được phía máy chủ thông dịch trong khi Javascript là một ví dụ về tập lệch trình duyệt trên máy khách. Cả PHPJavaScript đều có thể được nhúng vào trang HTML.

Ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ kịch bản

Ngôn ngữ lập trình

            Có tất cả các tính năng cần thiết để phát triển nên một ứng dụng hoàn chỉnh

            Mã lệnh cần được biên dịch trước khi thực thi

            Không cần phải nhúng vào ngôn ngữ khác

Ngôn ngữ kịch bản

            Chủ yếu dùng cho các tác vụ đơn giản

            Mã lệch(code) có thể chạy và không cần biên dịch

            Thường được nhúng vào môi trường phần mềm khác

Cú pháp PHP

Một file PHP chứa các thẻ giống như thẻ HTML ở phía máy khách giống như JavaScript

          HTML là một lợi thế khi chúng ta học PHP, thậm chí chúng ta có thể học PHP mà bỏ qua HTML.

            Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu DBMS như MySQL hỗ trợ mạnh mẽ cho ngôn ngữ này.

           Đối với các ứng dụng phần mềm nâng cao hơn như dịch vụ thiết kế website, chúng ta có thể cần đến JavaScript, Ajax hoặc XML.

Tại sao chúng ta dùng PHP?

Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình, tại sao chúng ta lại chọn PHP thực việc làm trang web, dưới đây là một số lý do:

            - PHP là một mã nguồn mở và miễn phí

            - Dễ học hơn các ngôn ngữ khách như JSP hoặc ASP.NET

            - Tài nguyên hỗ trợ rất nhiều

            - Cú pháp giống CJava

            - Các máy chủ lưu trữ web dùng PHP không giống như ASP phải cần IIS, điều này làm PHP tối ưu hóa về chi phí

            - PHP luôn được cập nhật thường xuyên để bắt kịp các xu hướng công nghệ mới

            - Lợi ích mà chúng ta thấy được ở PHP đó là nó là ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ, chúng ta chỉ cần cài đặt nó lên máy chủ và cả máy khách lẫn máy chủ đều có thể truy cập được chỉ cần trình duyệt web mà thôi.

            - PHP đã được xây dựng để làm việc song song với MySQL và đương nhiên nó còn có thể làm việc với nhiều phần mềm DBMS khác như”

            Postgres, Oracle, MSSQL Server, ODBC, vv…

PHP chiếm lĩnh thị trường như thế nào

Hiện tại trên thế giới có hơn 20 triệu trang web và các ứng dụng internet khác được biết bằng PHP

Đuôi tệp PHP

Phần mở rộng của file chúng ta có thể biết đến như .phtml, .php3, .php4, .php5, .phps

PHP được thiết kế để làm việc và nhúng với HTML tuy nhiên chúng ta cũng có thể tạo file PHP mà không liên quan tới bất kỳ thẻ HTML nào nhưng kết quả lại trả về giống như với HTML trên trình duyệt web. Và để máy chủ web nhận dạng được mã PHP từ HTML chúng ta phải đặt mã PHP trong thẻ PHP.

Các bạn phải nhớ PHP là một ngôn ngữ lập trình phân biệt chữ hoa và chữ thường “VAR” khác với var. Bản thân của PHP thì không phân biệt chữa hoa và thường nhưng chúng ta nên dùng chữ thường:

<?php…?>

PHP Hello world

Chương trình dưới đây là một mẫu ví dụ cơ bản nhất trong thế giới lập trình

<?php

    echo "Hello world";

?>

Và đương nhiên trên trình duyệt sẽ là:

Hello world

Đọc thêm: Lập trình viên là gì?

(0) Bình Luận “PHP là gì? Viết chương trình PHP đầu tiên”

Bình Luận

Nội dung *

Name *

Email *