Javascript Là Gì? Nó Có Tác Dụng Gì Trên Website?

Javascript Là Gì? Nó Có Tác Dụng Gì Trên Website?

Kiến Thức 02-07-2021 by nguyenvancung

JavaScript là gì?

JavaScriptmột ngôn ngữ lập trình thông dịch cho phép chúng ta thực hiện các công việc phức tạp trên website, giúp website của chúng ta có thể thực thi được các hành động mà chúng ta muốn thay vì hiển thị dữ liệu tĩnh. JavaScript có thể giúp chúng ta cập nhật dữ liệu, tương tác với trang, hiệu ứng 3d, 2d, mở video, bản đồ và rất nhiều thứ khác. Trong công nghệ web tiêu chuẩn có 3 thứ và JavaScript một trong số đó, 2 ngôn ngữ lập trình còn lại là CSSHTML, và 3 ngôn ngữ này thường được các lập trình viên dùng để thiết kế website.

JavaScript giống với Java và cũng có cú pháp tương tự C, .js là phần đuôi mở rộng cho JavaScript. Lần đầu được sử dụng trên trình duyệt Netscape đặt tên LiveScript.  Sau thành công của JavaScript, Microsoft phát triển JScript phát hành vào năm 1996.

Một chuẩn riêng biệt có liên quan chặt chẽ với XML  đó là DOM (Document Object Model) và cũng có mối liên quan chặt chẽ với JavaScript.

            HTML: Là viết tắt của Hypertext Markup Language cho phép chúng ta cấu trúc hóa nội dung web ví dụ như đoạn văn, tiêu đề, bảng, ảnh, video và nhiều thứ khác ví dụ:

            <div>

                        <p>Hello world</p>

            </div>

            CSS: Là một ngôn ngữ để điều chỉnh các thuộc tính HTML để làm website của bạn được đẹp hơn như chỉnh màu sắc, font chữ, bố cục và nhiều thứ khác ví dụ:

            <style type= “text/css”>

                        p{

            font-size: 14px;

            display: inline-block;

            backgournd-color: red;

}

            <style>

            JavaScript: Là một ngôn ngữ cho phép chúng ta tạo các hành động, điều khiển đa phương thiện, tạo hiệu ứng động và nhiều thứ khác ví dụ:

            let x = document.querySelector('p');

x.addEventListener('click', change);

function change () {

  let name = prompt(‘Mời nhập tên khác’);

  x.textContent =  ‘Đây là tên mới’ + name;

}

API trình duyệt web với JavaScript

API trình duyệt web được tích hợp bên trong trình duyệt web và có thể hiển thị dữ liệu từ mội trường khác một cách phức tạp đến môi trường của bạn, ví dụ:

            - DOM API cho phép thao tác với HTML CSS, thêm sửa xóa và thay đổi trang web, áp dụng các hành động mới cho trang web của bạn, mỗi khi chúng ta thấy một cửa sổ mới được bật lên khi đang dùng trang web thì đó chính là DOM đang hoạt động.

            - Geolocation API có thể lấy vị trí thông qua vị trí địa lý, đây cũng là cách mà Google Maps làm để tìm vị trí của chúng ta.

            - Các API AudioAPI Video như HTMLMediaElementWebRTC, cho phép chúng ta làm những điều rất hay với đa phương tiện như phát video, âm thanh ngay trên website và hiển thị chúng lên máy tính của người khác.

Có rất nhiều API không hoạt động được ở các trình duyệt web cũ, khi chúng ta thử nghiệm nên sử dụng ở các trình duyệt web phiên bản mới như Chrome, Firefox, Edge hoặc Opera để thực thi các API đó, chúng ta có thể thêm các API khác để hiển thị nội dung của web khác lên chúng ta như Twitter API, Google Maps API, Facebook API…

JavaScript làm những gì với trang web của bạn

Chúng ta hãy tóm tắn bằng cách những gì sẽ xảy ra khi chúng ta tải một website lên trên trình duyệt web, các đoạn mã sẽ được chạy như (HTML, CSS, JavaScript) bên trong môi trường thực thi. JavaScript sẽ sửa đổi HTMLCSS để cập nhật giao diện cho người dùng thông qua API mô hình tài liệu hướng đối tượng. Nếu JavaScript chạy trước những HTMLCSS đó lỗi có thể xảy ra vì JavaScript cần nhìn thấy 2 mã lệnh kia trước mới có thể thực thi trong một số trường hợp.

Mỗi trình duyệt áp dụng một JavaScript khác nhau không tuân thủ theo W3C DOM, và một số công nghệ JavaScript làm việc tối với DHTML, Ajax, vv..

Làm thế nào để thêm JavaScript vào trang của bạn?

JavaScript được áp dụng vào HTML cũng giống với CSS, sử dụng cú pháp <script> </script> để chứa đoạn mã bên trong.

            <script>

                   // đoạn mã JavaScript

            </script>

Kiểm tra JavaScript của bạn có đặt ở thẻ <head> hoặc <body> nếu được yêu cầu để đảm bảo chúng hoạt động tốt.

Chúng ta cũng có thể thêm tệp JavaScript một cách tác biệt với HTML để quan trị tốt hơn bằng cách nhúng link

            <script data-data-src="tenfile.js" defer></script>

Trong file tenfile.js là đoạn mã code:

             let x = document.querySelector('p');

             x.addEventListener('click', change);

             function change () {

             let name = prompt(‘Mời nhập tên khác’);

             x.textContent =  ‘Đây là tên mới’ + name;

             }

Đọc thêm: MSSQL Là Gì? Lịch Sử Hình Thành Microsoft SQL Server

(0) Bình Luận “Javascript Là Gì? Nó Có Tác Dụng Gì Trên Website?”

Bình Luận

Nội dung *

Name *

Email *